پارک مردم همدان یکی از پارک های همدان است که در خیابان شریعتی این شهر واقع شده است. این پارک از قدیمی‌ترین پارک های همدان با ۴۰ سال قدمت می باشد و نام سابق آن لونا پارک بوده است و علت نامگذاری این بوده که در زبان فرانسوی لونا به معنی مردم است و دلیل…

پارک اعتمادیه همدان یکی از پارک های همدان است که در خیابان تختی این شهر واقع شده است. همچنین پارک دارای شهربازی و محل اسکان است.