کاروانسرا های استان همدان

این کاروانسرا دراستان همدان ،۲۳ کیلومتری جنوب غربی تویسرکان و ۵ کیلومتری جاده تویسرکان-کنگاور قرار گرفته وبا سبک معماری عهد صفوی ساخته شده و شکل کاروانسرا مستطیل ۴ ایوانیست. این کاروانسرا با داشتن دیوارهای قطور و سقف‌های طاق ضربی آجری از استحکام فوق العاده‌ای برخوردار است. همچنان آثار کارگاه‌ها و کوره‌های سفالگری را می‌توان در…