آبشار ده چشمه فارسان یکی از مکان های تاریخی استان چهار محال بختاری می باشد و در روستای ده چشمه در منطقه تفریحی پیرغار قرار دارد. این آبشار که کانون گردشگری پیرغار روستای دهچشمه شهرستان فارسان قرار دارد و یکی از زیبا ترین مکانهای طبیعی این استان است این ابشار زیبا از فرازکوه پیرغار سرازیر…