منطقه تفریحی پیر غار یکی از مکان های تفریحی استان چهار محل و بختیاری می باشد که در ۵ کیلومتری شهر فارسان قرار دارد. این منطقه تفریحی بر روی قسمتی از تپه سنگی مشرف به سه کتیبه به خط نستعلیق قرار دارد. این سه کتیبه به دستور سردار اسعد و سردار ظفر از رهبران مشروطه…