بناهای تاریخی استان کرمانشاه

کامبادن یا کامبادنه نام شهری باستانی در شمال شهر کرمانشاه است و با گسترش شهر کرمانشاه جزئی از این شهر شده است. به موجب آثار ومدارک تاریخی و باستان شناسی که تا کنون به دست آمده « کرمانشاه » در زمان مادها به نام های ” کامبادان” ، ” کامبادن ” و یا” کامبادنه ”…

شهرکشف شده در بیستون ،متعلق به سالهای  ۶۶۱ تا ۶۷۴ می باشد که ظاهرا توسط سلطان محمد خدابنده کشف گردیده است.مهم‌ترین اثر این شهر باستانی ساختمانی ۱۳ اتاقه با ۳ ایوان با معماری مغولی و ایلخانی است.این بنا از گچ، آهک و سنگ‌های حجاری شده ساسانی که در محیط وجود داشته، آجرهای مشبک ایلخانی و…