حمام های تاریخی استان کرمانشاه

حمام نظام در کرمانشاه، خیابان مدرس، محله فیض‌آباد قرار دارد و مربوط به دوره قاجار است. این حمام تاریخی به‌ عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و به حمام قاجاری نیز مشهور می باشد.

حمام بیگلری در کرمانشاه، خیابان مدرس، روبروی مسجد جامع واقع شده و از آثار دوران قاجار است. این بنا به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

حمام حسن خان یکی از آثار تاریخی مربوط به دوران قاجاریه شهر کرمانشاه است که در خیابان حدادعادل این شهر و در ورودی تکیه معاون‌الملک قرار دارد. این حمام همانند دیگر حمام های تاریخی دارای سربینه، گرم خانه و فضاهای متعدد دیگری است که در سربینه و گرم خانه حمام، گنبدها بر روی ستون های…