دریاچه های استان کرمانشاه

 تالاب هشیلان با مساحت تقریبی چهارصد و پنجاه هکتار، یکی از بوم سازگان های زیبای غرب کشور است. مساحت این تالاب تقریباً ۴۵۰ هکتار می‌باشد. آب تالاب در بالادست به صورت سراب و چشمه‌های جوشان می‌باشد و در پهنه تالاب به صورت کانال‌های بزرگ و کوچک پخش شده است. در این تالاب حدود  ۱۱۰ جزیره…