میدان های استان کرمانشاه

میدان آزادی در مرکز شهر کرمانشاه واقع شده است و از قدیمی ترین میدانهای کرمانشاه می باشد. این میدان از نظر تردد وسایل نقلیه و رفت و آمد افراد، شاهراهی متصل به تمامی نقاط شهر است. میدان آزادی به میدان گاراژ نیز معروف است.