کاروانسرا های استان کرمانشاه

کاروانسرای شاه عباسی هرسین در ۳۰ کیلومتری شمال شرقی کرمانشاه و در محل روستای «بیستون کهنه» قرار دارد. کاروانسرای شاه عباسی شاخص‌ترین جاذبه‌ی گردشگری شهرستان هرسین است. این کاروانسرا به سبک چهار ایوانی دارای ۸۳/۶۰ متر طول و ۷۴/۵۰ متر عرض دارد و بهدستور شاه عباس اول صفوی ساخته شده است.در چهار گوش این بنا برج…

کاروانسرای ماهیدشت، در شهر ماهیدشت در ۱۵کیلومتری شهرستان کرمانشاه واقع شده است. کاروانسرای ماهیدشت یکی از آثار تاریخی ارزشمند استان کرمانشاه است این کاروانسرای چهار ایوانی در داخل شهر ماهیدشت قرار دارد و ابعاد آن ۶۵ در ۶۵ متر است.  ورودی آن در قسمت جنوبی بنا است. پس از ورودی، هشتی گنبدداری قرار دارد که…