کلیسا های استان کرمانشاه

کلیسای «پنطی‌کاستی» یکی از بناهای مذهبی استان کرمانشاه است. این بنا مربوط به دوره پهلوی دوم در خیابان شریعتی، کوچه آرین واقع شده است. کلیسای پنطی کاستی در زمینی به مساحت ۷۲۰ متر مربع ساخته شده و زیربنای اصلی ساختمان ۱۷۰ متر مربع می باشد.  ساختمان کلیسا از آجر قرمز و ملات ماسه و سیمان…

کلیسای قلب مقدس مسیح از بناهای تاریخی شهر کرمانشاه است. این کلیسا در زمینی به مساحت ۲۸۰ متر مربع بنا شده است. مصالح به کار رفته در این بنای مذهبی، آجر و دارای مختصر تزیینات و آجرکاری است. نمای خارجی ضلع غربی کلیسا دارای سه طاق نما است که در طاق نمای میانی ورودی کلیسا…