مسجد حاج آقا علی (چهل ستون) کرمان یکی از مساجد کرمان است که در خیابان شریعتی این شهر واقع شده است. قدمت این مسجد به دوره قاجاریه و سال ۱۲۹۹ هجری قمری بر می گردد که توسط حاج آقا علی زعیم الله تاجر سرشناس آن زمان که مجموعه بازار، کاروانسرا، آب انبار نیز از او…