مسجد جامع کرمان که به مسجد جامع مظفری نیز شناخته می شود یکی از مساجد قدیمی کرمان است که در میدان مشتاق این شهر واقع شده است. قدمت این مسجد به ۷۰۰ سال پیش و به سلسه آل مظفر بر می گردد که در دوران حکومت امیر مبارزالدین محمد مظفر بنا شد و تاریخ آن…

مسجد گنجعلی خان کرمان یکی از مساجد کرمان است که در خیابان شهید محمود تجلی و در ضلع شرقی و در جوار سرای گنجعلی‌ خان این شهر واقع شده است. این مسجد در سال ۱۷۰۰ قمری توسط گنجعلی خان یکی از حاکمان صفوی بنا  شده است. ورودی آن از طریق طاق‌ نماهای میدان است که…

مسجد امام زمان (عج) کرمان یکی از مساجد کرمان است که در خیابان شهید چمران این شهر واقع شده است. از روی شبستان بزرگ آن می توان احتمال داد که قدمت بنا به دوره سلجوقی بر می گردد. مسجد از صحن، ایوان و سه شبستان تشکیل شده است. ایوان آن دارای پوشش ضربی آجری می…

مسجد ملک کرمان یکی از مساجد کرمان است که در میدان امام خمینی این شهر واقع شده است. قدمت این مسجد هزار سال می باشد که به دوره سلجوقیان و قرن پنجم بر می گردد که در سال ۴۷۸ هجری قمری توسط ملک توران شاه یکم ساخته شده است. مسجد ملک بزرگترین مسجد کرمان است…