پارک جنگلی قائم کرمان یکی از پارک های کرمان است که در بلوار قائم و در دامنه کوههای مرتفع رو به شهر واقع شده است. این پارک یکی از زیباترین و مهم ترین فضای سبز کرمان است که با مساحت ۲۳۰ هکتار بزرگ ترین جنگل دست کاشت ایران می باشد. متاسفانه تا کنون از مساحت…

پارک جنگلی شهید باهنر کرمان یکی از پار ک های کرمان است که در بلوار شهید صدوقی این شهر واقع شده است. این پارک جنگلی جزو اموال منابع طبیعیِ می باشد که شهرداری کرمان آن را اجاره کرده است. پارک در فضایی به مساحت ۲۵۸۹۰۰ مترمربعِ که ۳۲۶۰ مترمربع آن به فضای سبز اختصاص داده…

پارک مادر کرمان یکی از پارک های کرمان است که در بلوار پرستار این شهر واقع شده است و از امکاناتی مانند سالن بولینگ برخوردار می باشد.

پارک مطهری کرمان یکی از پارک های کرمان است که در خیابان مطهری این شهر واقع شده است. این پارک در سال ۱۳۵۷ در فضایی به مساحت ۷۴۲۷۶ مترمربع به بهره برداری رسیده است. از فضای پارک ۱۱۵۶۵ مترمربع آن متعلق به فضای سبز می باشد و در آن گیاهان و درختان مختلفی از جمله…