حمام های تاریخی استان گلستان

حمام اروج، در رامیان و متعلق به اواخر دوره قاجاریه است. این حمام در اوایل حکومت مظفرالدین شاه قاجار ساخته شده و دارای دو خزینه آب سرد و گرم، حوض، پاشوره و گرمخانه است. این بنا دارای دو ورودی شمالی و جنوبی است. آب حمام از چشمه ای که در بالای شهر رامیان قرار داشت…