توضیحاتی درباره اسد آباد

شهر اسد آباد (Asadabad) در استان همدان واقع شده است.