شهر اسلام آباد غرب (Eslamabad-e Gharb)

توضیحاتی درباره اسلام آباد غرب

شهر اسلام آباد غرب (Eslamabad-e Gharb) در استان کرمانشاه واقع شده است.