باغ خزندگان زنده اصفهان یکی از موزه های شهر اصفهان می باشد که در پارک ناژوان اصفهان واقع شده است. باغ خزندگان در سال ۹۱ افتتاح شده و هدف از افتتاح آن آشنایی شهروندان با انواع خزندگان بود. این نمایشگاه دارای ۴۰ آکواریوم شامل انواع مارهای خارجی و ایرانی، مارهای سمی و غیرسمی، اژدهای کمودو،…