خانه صیفور قاسمی اصفهان یکی از آثار تاریخی اصفهان است که در خیابان حکیم این شهر واقع شده است. قدمت این بنا به اواخر دوره قاجار بر می گردد و گفته می شود مالک اولیه آن یکی از نوادگان ظل السلطان حاکم آن دوره اصفهان بوده است ولی امروزه به نام آخرین مالکش صیفور قاسمی…

خانه اخوان حقیقی اصفهان یکی از آثار تاریخی اصفهان است که در خیابان چهارباغ پائین این شهر واقع شده است. قدمت این خانه به دوره صفویه بر می گردد که در کوچه ای بسیار قدیمی به نام کوچه ۱۱ پیچ قرار گرفته است. خانه حقیقی از معماری صفوی طراحی شده است و کمتر نقطه ای…

پل شهرستان اصفهان یکی از پل ها و آثار تاریخی اصفهان است که در بلوار سلمان فارسی این شهر واقع شده است. این پل قدیمی ترین پل اصفهان بر روی رودخانه زاینده رود می باشد که در دوره ساسانیان در جی قدیم در شرق اصفهان بنا شد و به عنوان پل جنگی و نظامی مورد…

پل مارنان اصفهان یکی از پل های اصفهان است که در خیابان مطهری این شهر واقع شده است. قدمت این بنا به دوره صفویه بر می گردد و متصل کننده دو ساحل شمالی و جنوبی رودخانه زاینده رود در غربی ترین قسمت شهر می باشد. ظاهر امروزی پل با گذشته و دوره صفویه تغییر کلی…

پل آذر اصفهان یکی از پل های اصفهان است که در بین خیابان های مطهری و توحید واقع شده است. این پل از پل هایی با معماری نو است که بر روی زاینده رود در سال ۱۳۵۷ ساخته شده‌ است و همچنین در میان پل فلزی در غرب و سی‌ و سه پل در شرق…

پل جویی اصفهان یکی از پل های اصفهان و آثار تاریخی این شهر است که در خیابان کمال اسماعیل و بر روی دریاچه زاینده رود واقع شده است. قدمت این پل به دوره صفویه و زمان حکومت شاه عباس دوم بر می گردد. و تنها از آن به عنوان راه اختصاصی برای رفت‌ و آمد…

سی و سه پل اصفهان یکی از آثار تاریخی اصفهان است که بر روی زاینده رود واقع شده است. قدمت این پل به دوره صفویه و حکومت شاه عباس بر میگردد که توسط الله وردی خان اوندیلادزه سردار مشهور حکومت صفوی، به منظور وصل کردن خیابان چهار باغ کهنه عباسى به خیابان چهارباغ بالا و…

پل خواجو اصفهان یکی از آثار تاریخی اصفهان است که بر روی رودخانه زاینده و در سمت شرقی پل دیگر اصفهان سی و سه پل واقع شده است. قدمت این اثر به دوره صفویه و حکومت شاه عباس دوم در سال ۱۰۶۰ هجری قمری برمی گردد که از زیباترین پلهای جهان به شمار می رفت….

سردر قیصریه اصفهان یکی از آثار تاریخی اصفهان است که در میدان نقش جهان این شهر واقع شده است. قدمت این سردر به دوره صفویه بر می گردد و در ورودی اصلی بازار اصفهان قرار گرفته شده و در گذشته راه اصلی بازار اصفهان است.این بنا در قدیم سه طبقه بوده است ولی هم اکنون…

مدرسه صدر خواجو اصفهان یکی از مدرسه های قدیمی اصفهان است که در خیابان چهارباغ خواجو این شهر واقع شده است. این مدرسه که قدمت آن به دوره قاجاره بر می گردد در سال های ۱۲۱۷ تا ۱۲۲۱ هجری قمری توسط مرحوم حاج محمد حسین خان صدر اعظم اصفهانی تاسیس شد. مدرسه در ۱۲ آذر سال…

عصارخانه شاهی اصفهان یکی از آثار تاریخی اصفهان است که در میدان نقش جهان این شهر واقع شده است. عصارخانه در زمان قدیم به معنای کارخانه روغن کشی بوده است که به دستور شاه عباس اول در دوره صفویه بنا شده است. مساحت کل این بنا ۱۸۰۰ مترمربع بوده که اکنون بخش های مانند شترخان،…

آتشگاه اصفهان آتشگاه یکی از بناهای تاریخی اصفهان است که در خیابان آتشگاه این شهر واقع شده است. این بنا که قدمت آن به دوره ساسانی برمیگردد و یکی از ۷ آتشکده بزرگ ایران در زمان قباد ساسانی می‌باشد. آتشگاه از آتشدانی بزرگ و مدور با دریچه‌های متعدد تشکیل شده است و ساختمان آن از…

حوزه علمیه صدر بازار اصفهان یکی از حوزه های علمیه اصفهان است که در مرکز بازار گلشن یا بازار جارچی باشی اصفهان در نزدیکی دروازه‌ی اشرف و در مجاورت مسجد دارالشفاء و بازار نجارها واقع شده است. قدمت مدرسه به دوره قاجاریه برمی گردد و توسط محمدحسین خان صدر اصفهانی صدر اعظم فتحعلی خان قاجار…