حسینیه هارونیه اصفهان یکی از حسینیه های اصفهان است که در کنار امامزاده هارون ابن موسی ابن جعفر این شهر واقع شده است. حسینیه از قدیمی‌ترین هیئت‌های اصفهان است که بیش از ۳۰۰ سال قدمت دارد و هم چنان مانند گذشته عزاداری های به سبک وسیاق سنتی برگزار می شود و به مراسماتی همچون چادر…