شهر اقلید (Eghlid)

توضیحاتی درباره اقلید

شهر اقلید (Eghlid) در استان فارس واقع شده است.