توضیحاتی درباره اهر

شهر اهر (ahar) در استان آذربایجان شرقی واقع شده است.