توضیحاتی درباره بهار

شهر بهار (Bahar) در استان همدان واقع شده است.