توضیحاتی درباره بهبهان

شهر بهبهان (Behbahan) در استان خوزستان واقع شده است.

دسترسی سریع