توضیحاتی درباره تربت جام

شهر تربت جام (Torbat-e Jam) در استان خراسان رضوی واقع شده است.

دسترسی سریع