شهر جاجرم (Jajarm)

توضیحاتی درباره جاجرم

شهر جاجرم (Jajarm) در استان خراسان شمالی واقع شده است.