شهر جاسک (Jask)

توضیحاتی درباره جاسک

شهر جاسک (Jask) در استان هرمزگان واقع شده است.