توضیحاتی درباره خرمشهر

شهر خرمشهر (Khorramshahr) در استان خوزستان واقع شده است.

دسترسی سریع