توضیحاتی درباره خور و بیابانک

شهر خور و بیابانک (Khur and Biabanak) در استان اصفهان واقع شده است.

آخرین هتل های خور و بیابانک