توضیحاتی درباره خوسف

شهر خوسف (Khoosf) در استان خراسان جنوبی واقع شده است.

از جاذبه های دیدنی شهر خوسف می توان به مکان های زیر اشاره کرد :