شهر دالاهو (Dalahoo)

توضیحاتی درباره دالاهو

شهر دالاهو (Dalahoo) در استان کرمانشاه واقع شده است.