توضیحاتی درباره سرخس

شهر سرخس (Sarakhs) در استان خراسان رضوی واقع شده است.

دسترسی سریع