شهر سرپل ذهاب (Sarpol-e Zahab)

توضیحاتی درباره سرپل ذهاب

شهر سرپل ذهاب (Sarpol-e Zahab) در استان کرمانشاه واقع شده است.