توضیحاتی درباره سلمان شهر

شهر سلمان شهر (Salman Shahr) در استان مازندران واقع شده است.

دسترسی سریع