توضیحاتی درباره سمیرم

شهر سمیرم (Semirom) در استان اصفهان واقع شده است.

دسترسی سریع