توضیحاتی درباره شاهین‌شهر و میمه

شهر شاهین‌شهر و میمه (Shahin and Meymeh) در استان اصفهان واقع شده است.