توضیحاتی درباره شوشتر

شهر شوشتر (Shushtar) در استان خوزستان واقع شده است.

دسترسی سریع