شهر صحنه (Sahneh )

توضیحاتی درباره صحنه

شهر صحنه (Sahneh ) در استان کرمانشاه واقع شده است.