توضیحاتی درباره لار

شهر لار (Lar) در استان فارس واقع شده است.

دسترسی سریع