شهر مانه و سملقان (Maneh and Samalqan)

توضیحاتی درباره مانه و سملقان

شهر مانه و سملقان (Maneh and Samalqan) در استان خراسان شمالی واقع شده است.