توضیحاتی درباره محمود آباد

شهر محمود آباد (Mahmudabad) در استان مازندران واقع شده است.