غار هامپوئیل (کبوتر) مراغه یکی از آثار طبیعی مراغه در استان آذربایجان شرقی است که در جاده مراغه -تهران و دامنه کوه صخره ای واقع شده است. غار از رودخانه موردی چای حدود ۱۶۰۰ متر بالاتر می باشد. دهانه آن ۸ متر و درون غار بین ۲۵ تا ۴۰ متر ارتفاع دارد. در ابتدای غار…

بهشت فسیلی مراغه یکی از مجموعه های تاریخی مراغه در استان آذربایجان شرقی است. در این مکان که به بهشت فسیلی مشهور است فسیل هایی با هفت میلیون سال دیرینگی و عمر یافت شده است. در این مجموعه که در فضایی به مساحت ۱۰۲۶ هکتار قرار گرفته بیشتر فسیل های پستانداران و اکوسیستم های استپی…