توضیحاتی درباره ملایر

شهر ملایر (Malayer) در استان همدان واقع شده است.