توضیحاتی درباره نهاوند

شهر نهاوند (Nahavand) در استان همدان واقع شده است.