توضیحاتی درباره نوشهر

شهر نوشهر (Noshahr) در استان مازندران واقع شده است.