جاذبه های تاریخی نیشابور

مدرسه تاریخی گلشن تنها مدرسه تاریخی باقیمانده در شهر نیشابور متعلق به دوره تیموری است. مدرسه گلشن از دو ایوان اصلی و حجره‌های متعدد تشکیل شده است. این مدرسه با هزار و ۳۰۰ سال قدمت سالها حوزه علمیه نیشابور بوده و بارها در معرض تخریب قرار گرفته است. معماری این مدرسه تاریخی، بخشهای مختلفی از…