حیات وحش نیشابور

پارک طبیعی حیات وحش «چشمه خسرو» نیشابور که در ۴۰ کیلومتری شرق نیشابور و ۷۰ کیلومتر مشهد مقدس و در مجاورت روستای چشمه خسرو در حاشیه جاده نیشابور به مشهد قرار گرفته است. حیات وحش چشمه خسرو با هدف گردشگری طبیعی؛ آموزشی و پژوهشی توسط بخش خصوصی احداث گردیده است و اولین پارک حیات وحش…