مساجد نیشابور

مسجد جامع نیشابور یکی از مساجد قدیمی و مهم خراسان در شهر نیشابور است که از بناهای با ارزش دوره تیموری است. سنگ بنای این مسجد در دوره‌ی تیموری گذاشته شده و در دوره‌ی صفوی و دوره‌های بعدی مورد تعمیر و گسترش قرار گرفته است. این مسجد چهار ایوانی دارای ۳ مدخل و بدون مناره…

مسجد چوبی نیشابور در اطراف نیشابور و در داخل مجموعه دهکده چوبین نیشابور قرار دارد. مسجد چوبی در فاصله ۸ کیلومتری نیشابور بنا شده و سازنده آن مهندس حمید مجتهدی (متولد ١٣١٩ و متوفی در پاییز ١٣٩٢ ) از نوادگان محمد کاظم خراسانی می باشد و یکی از دیدنی‌ها و تفرجگاه‌های نیشابور می‌باشد. مسجد چوبی…