شهر هرسین (Harsin)

توضیحاتی درباره هرسین

شهر هرسین (Harsin) در استان کرمانشاه واقع شده است.