شهر پاوه (Paweh)

توضیحاتی درباره پاوه

شهر پاوه (Paweh) در استان کرمانشاه واقع شده است.