برج های تاریخی کرج

در قسمت جنوبی شهر کرج برجی قدیمی قرار دارد که در دوره پهلوی از آن به عنوان مخزن و محل ذخیره آب استفاده می کردند. این بنا از آجر ساخته شده و ۱۵ متر ارتفاع دارد و امروزه پا برجا مانده است. کار پمپ آب در این برج از طریق موتورخانه، صورت می گرفته است.

ساختمانی تاریخی در روستای میدانک کرج به نام برج آرامگاهی واقع شده که در دوره تیموری بنا شده است. شکل بنا مربعی است و دارای ۴ قوس عقب نشسته در هر گوشه  است، که شباهت زیادی به پلان چلیپایی دارد. این برج منفرد قسمت هایی مانند گنبدی و ایوان دارد و بر روی ایوان و مقبره،…